Može. Rekord je 6 na istom reketu. Imao je sentimentalnu vrijednost za vlasnika iako ga je 6 puta ponovno razbijao…